søndag 21. mars 2010

Årets planer

Først og fremst planlegger jeg å lese bøker, padle, jogge, bade når det er mer enn 21 grader i vannet, leke, spille, spise, drikke og sove. Puste fritt og godt. Og så vil jeg starte noen små hageprosjekt. Ett og ett i gangen. Gjøre litt av lesing, padling, ... før jeg fortsetter med neste prosjekt.

Det jeg kan gjøre vår og sommer 2010 er:
  • Så gress på baksiden. Jordhaugene ligger der fremdeles og må planeres ut. Mye ugress. Mulig mannfolkhjelp. Kanskje gravemaskin dersom den er i nærheten (på annet byggeprosjekt). Overlates trolig til bedre halvdel. Delegering er viktig. Men ikke alt kan delegeres. Gressplen kan.
  • Lage sedumtak på framsiden. Har frø fra Jellito. Ikke nok. Planer om å slakte drivhustaket og skråningene hjemme for sedum for starthjelp. Det mest risikable prosjekt. Både HMS og resultat er høyrisiko. Jeg blir litt gal når jeg jobber på tak med stor fallhøyde.
  • Plante til i "Sahara". Jeg har sanket mange ville frø og kan begynne å så i påska. Planlegger å så i en av pallekarmene for å ha litt kontroll og ikke blande med uønskede vekster.
  • Dyrke smågrønnt i kjøkkenhagen. Lavt ambisjonsnivå. Litt tilfeldig utvalg av frø som skal sås, det meste direkte senere på våren.

Dersom alt dette er gjort kan jeg gå løs på ugresset rundt vannposten. Dette hører til fellesområdet og grenser til hagen vår. Mye tistler. Gravearbeidene på felles vann og avløpsanlegg har sørget for store områder klare for mottak av ugressfrø av alle sorter.

Fordelen med en hytte er at ugress på sett og vis er akseptert. En del av hengekøyetilværelsen. Ikke noe pes. Bare noen små hyggelige prosjekter. Når jeg tenker på alt vi har fått gjort med hyttebygging og omrokkering av svensk natur på ett og et halvt år, så fremstår den kommende sommeren som forlokkende og fredelig. Det meste er alt gjort. Nå skal fruktene høstes.